contributie

Contributie

Dit zijn de contributie bedragen en inschrijfgelden voor leden van Helios ’72 :
De Leeftijdscategorieen zijn hier te vinden.
contributie
*Het inschrijfgeld hoeft slechts eenmalig betaald te worden.
Jeugdreductie t/m 18 jaar
– het 2e, 3de en / of 4de jeugdlid uit één gezin krijgt 25% korting op de laagste contributie-indeling
Lidmaatschap
Het lidmaatschap vangt aan bij inschrijving door het bestuur en eindigt bij schriftelijke opzegging bij de secretaris of middels een royement.
Het lidmaatschap wordt aangegaan gedurende een minimale periode van 1 zaalseizoen.
Betaling
De contributie dient per 3 maanden per vooruitbetaling aan de vereniging voldaan te worden. Bij overgang naar een andere leeftijdscategorie dient de contributie per 1 januari voorafgaand aangepast te worden. Bij overschrijving vanuit een andere handbalvereniging zijn €2,50 administratiekosten verschuldigd.
Rekeningnummer
Betalingen kunnen geschieden via:
NL17RABO0313217890
T.n.v. “Penningmeester Helios’72”,
graag o.v.v. de naam van het lid.
Machtiging
Wij geven er de voorkeur aan dat u ons machtigt tot het incasseren van de contributie.
Achterstand
Bij een achterstand van de contributie ontvangt u een aanmaning waarbij €2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien u binnenˇ14 dagen niet heeft betaald, dan wordt het desbetreffende lid uitgesloten van trainingen en wedstrijden.
Opzeggen
Opzeggen kan alleen per handbaljaar (een handbaljaar loopt van oktober tot oktober). De contributie moet dus minimaal voor 12 maanden worden betaald ook al wordt er tussentijds opgezegd.
Hierbij verzoeken wij de leden dat wanneer je een opzegging overweegt dit pas te doen na het lopende seizoen. Door tussentijds te stoppen benadeel je je team voor de rest van het seizoen.