Geen training D, E en F jeugd tijdens Herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie geen training voor D-, E- en F-jeugd op 15 en 18 oktober!