Aanvulling: Handbal bij HV Helios’72 bij corona.

Vanaf  vrijdag 8 mei a.s. mag onze handbaljeugd  weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht. We hebben  inmiddels ook toestemming gekregen van de gemeente .

Bij onze  jeugdtrainingen dienen de hygiënemaatregelen van het RIVM te worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat er tijdens het sporten 1,5 meter afstand gehouden dient te worden, voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dit niet. Alleen trainingen (en tot en met 12 jaar onderlinge wedstrijden) zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden en kleedkamers blijven gesloten.

Het NHV heeft samen met NOC*NSF, de andere sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een algemeen sportprotocol uitgewerkt.. In dit protocol wordt aangegeven hoe men veilig kan sporten, volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging hierop kwam het NHV met een handbalspecifiek protocol.

Wat betekent dat voor ons:

 • We starten voorlopig alleen met de basisschooljeugd en in kleine groepen.
 • We trainen op het veld van fam.Heeren aan de Hulstheuvel 19, vlak naast het tunneltje.
 • Vanaf 8 mei trainen we als volgt:

F jeugd: Vrijdag 16.00 u. – 17.00 u.

met evt. vriendjes en vriendinnetjes, o.l.v. Lotte en Lise ( max.10 kinderen)

E jeugd: Vrijdag 17.15 u. – 18.15 u.

met evt.vriendjes en vriendinnetjes o.l.v. Tonja ( max. 10 kinderen)

D jeugd: Dinsdag 17.00 u.- 18.00 u.

Training o.l.v. Veerle

Dames B: Vrijdag 18.30-19.45 & dinsdag 18.15- 19.45

Dames C: Vrijdag van 19.50-21.00 u

Dames senioren: Dinsdag 20.00-31.30 u.

Contactpersoon voor ouders en gemeente: Clem en Tonja

Corona coördinator:Tonja en Clem

Ingang: via kleine poort. Auto’s blijven langs de weg.

Gebruik eigen bal.

Materiaal blijft op het veld.

Algemeen: Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • ga voordat je naar het veld vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.
 • Bij aanvang training eerst handen reinigen met gel o.l.v.trainer..Is aanwezig.

Voor trainers:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • bereid je training goed voor.
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; veld is uitgezet.
 • ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • Vraag om ondersteuning vooraf om een ouder, die kan helpen bij bijv. toiletgang
 • Zorg dat de posters goed zichtbaar zijn.

Voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • meld je tijdig af voor de sportactiviteit , zodat de trainer rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie.
 • Gebruik je eigen bal.
 • Neem altijd 2 verschillende kleuren shirts mee, oor als we een partijtje willen spelen.
 • Er zijn geen kleedkamers. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • Mocht je toch naar het toilet moeten, dan gebruik maken van het toilet van de kwekerij; direct aan de rechterzijde
 •  
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie.
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit het veld.

Voor ouders en verzorgers

 • Als ouders hun kind hebben afgezet, dan altijd direct naar huis.
 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren)  en evt. vriendjes/vriendinnetjes tijdig aan/ af voor de training.
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.