Train de trainers

Train de trainers/ coaches
In het seizoen 2021- 2022 zijn er in De Stigt op vrijdagavond na de training van 20.45 – 22.30 uur een aantal bijeenkomsten gepland om tot een nog betere afstemming tussen de
trainingen te komen.


Data:
17 september
8 oktober
19 november
14 januari
18 februari
1 april