vacaturebank

– trainer/coach Dames Senioren

– scheidsrechters

– zaalwacht

– begeleiding jeugdscheidsrechters

– coördinator oud-papier

– leden sponsorcommissie

– leden PR commissie

Zaalwacht omschrijving:

De zaalwacht bij handbalvereniging Helios ’72 is aanwezig bij jeugdwedstrijden welke “thuis” gespeeld worden op zaterdag. Voornaamste taak van deze vrijwilliger, is aanspreekpunt zijn voor spelende teams, tijdwaarneming en scheidsrechter.

Taken zaalwacht:

 • 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig.
 • Kleedkamer toewijzen aan de tegenstander en scheidsrechter.
 • Goals en ballenkar klaarzetten (samen met jeugd/ouders) en na afloop van de wedstrijd weer opruimen.
 • Scorebord instellen en wedstijdtafel klaarzetten.
 • Tribune opzetten (met aanwezige ouders) en weer inschuiven na afloop van de wedstrijd.

PR commissie

Er zijn vele manieren om de publiciteit te zoeken en onze organisatie op de kaart te zetten. We willen dat mensen weten wie Helios’72 is, waar wij voor staan, wat wij te bieden hebben en wat onze doelstellingen zijn. Het is belangrijk te overdenken hoe we Helios’72 in beeld brengen bij externe partijen. En hoe we gratis publiciteit krijgen. Te denken valt aan Sociale media, wedstrijdverslagen of evenementen in lokale kranten/DTV etc.

Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie organiseert het sponsoring beleid en maakt en bewaakt de afspraken met sponsors en adverteerders namens de vereniging. De intentie van elke sponsorafspraak is om de tegenprestatie van de sponsor ten goede te laten komen aan de vereniging, soms met een specifieke bestemming die dichtbij een bepaald team ligt.

Denk aan shirt sponsoring, grote clubactie, club van 100, adverteerders etc.
Het bestuur bepaalt waar geld aan wordt uitgegeven en hoeveel, de sponsorcommissie gaat over het binnenhalen van sponsorgelden en doet sponsorvoorstellen.

Verder zorgt deze commissie voor:

 • Contacten onderhouden met bestaande sponsors, tijdige afstemming over verlenging van de contracten.
 • Geeft tijdig informatie aan de penningmeester aangaande de facturatie van bestaande en nieuwe contracten.
 • Houdt toezicht op een juiste naleving van de afspraken met de sponsors.
 • Het organiseren, in nauwe samenwerking met het bestuur en de activiteitencommissie, van sponsorbijeenkomsten.
 • Zorgen voor betrokkenheid van sponsors bij evenementen.
 • Draagt er zorg voor dat de budgetvoorstellen jaarlijks in overeenstemming met de budgetplanning bij de penningmeester wordt ingediend.
 • Heb je verstand van sponsoring of is marketing jouw ding? Meld je dan aan als lid van de sponsorcommissie!

Technische Commissie

De commissie bestaat uit minimaal drie leden waarvan een afkomstig is uit het Bestuur van de vereniging. (Voorzitter TC).
Op dit moment hebben we drie leden, Tiny Verhoeven, Clem van Lamoen en Jos Hommeles, waarvan Jos heeft aangegeven om te stoppen. De TC zoekt een voorzitter die tot het bestuur toetreedt, en nog algemene leden.