vertrouwenspersoon Helios’72

Sociaal veilige sportomgeving: vertrouwenscontactpersoon Helios ’72 Uden
Het is belangrijk dat een sportvereniging een sociaal veilige omgeving is.
Een omgeving waar alle leden, klein en groot, kunnen rekenen op een respectvolle
omgang met elkaar. Een omgeving waar iemand kan zijn zoals hij of zij is, en niet
beoordeeld wordt op geslacht, afkomst, uiterlijk of seksuele geaardheid. Een omgeving
waar geen sprake is van machtsmisbruik.
Helios‘72 Uden hecht er veel belang aan een sociaal veilige sportomgeving te zijn.
Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan eenieder (sporter, trainer, begeleider, ouder,
bestuurder) zich dient te houden. Deze zijn bedoeld om te voorkómen dat er problemen
kunnen ontstaan op het gebied van pesten, discrimineren en (seksuele) intimidatie.
Het bestuur van Helios‘72 heeft besloten om voor onze vereniging een
vertrouwenscontactpersoon aan te stellen.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen bij Helios ‘72
die een probleem wil melden dat te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijv.
seksuele intimidatie. Helaas komt het zeer incidenteel voor dat er een situatie ontstaat
waarbij iemand zich onveilig voelt en waarbij grenzen overschreden zijn. De
vertrouwenscontactpersoon gaat met de melder van het probleem in gesprek, biedt deze
een luisterend oor en advies over verder te ondernemen stappen. Deze gesprekken zijn
vertrouwelijk.
Vanaf heden zal Denise Roomer deze funktie vervullen binnen Helios ’72. Denise is al
jaren betrokken en aktief binnen Helios ’72, o.a. als speelster, begeleidster en
bestuurslid. Je kunt haar bereiken via mailadres vcp@helios72.nl of telefonisch op
nummer 0653123053.
In geval van seksuele intimidatie is het ook mogelijk en zelfs wenselijk om direct contact
op te nemen met het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF: 0900-202 55 90 (maandag
t/m vrijdag van 08:30 tot 17.30 uur) of via de mail: